วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

วันพฤหัส

คนวันพฤหัส

ลักษณะคนวันพฤหัส


คนวันนี้มีความเป็นครูสูง ชอบพูด ชอบสอน ทำอะไรมักมีแบบแผน คิดเยอะ มัวแต่คิดจนไม่ลงมือทำ พูดตรง ไม่ค่อยออกนอกกกรอบ ชอบศึกษาหาความรู้ เวลาสนใจเรื่องอะไรมักจะทุ่มเทจนไม่สนใจคนรอบข้าง ชอบเทคแคร์คนอื่น ปากไม่ค่อยตรงกับใจ บางครั้งชอบคิดไปเอง มีความคิดดี รักความยุติธรรม ไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบ สิ่งที่ต้องระวังคือความคิด เนื่องจากคนวันนี้ เป็นคนคิดเยอะกว่าจะทำอะไรทีคิดแล้วคิดเอง อาจทำให้ทำอะไรไม่ทันคนอื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น